Projekty dofinansowane ze środków UE

Projekt „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku”

 

Celem ogólnym jest poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie lepszej integracji społeczności lokalnej, stworzenie możliwości podejmowania inicjatyw kulturalno – społecznych oraz podnoszenia kapitału społecznego poprzez budowę i wyposażenie siłowni zewnętrznej.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności młodzieży z terenu gminy Mały Płock, w tym uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.
  2. Zmniejszenie barier dla mieszkańców Małego Płocka w dostępie do dobrej jakości infrastruktury sportowej.
  3. Przygotowanie infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji projektów miękkich skierowanych do młodzieży gminy Mały Płock..

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 42 986,11 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 538,19 zł.

Projekt „Rogienice Wielkie przyjazne młodym”

 

 

Główne cele projektu są następujące:

  1. Nadanie nowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej w miejscowości Rogienice Wielkie
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw w Rogienicach Wielkich.
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców Rogienic Wielkich poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 59 394,78 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 50 485,56 zł

Projekt „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku”

 

 

Celem projektu jest ulepszenie estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

Cele szczegółowe projektu są następujące:

  1. Zmniejszenie barier mieszkańców Małego Płocka w dostępie do dobrej jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
  2. Przygotowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na potrzeby realizacji projektów miękkich skierowanych do mieszkańców gminy Mały Płock.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 98 986,75 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84 138,72 zł.