Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. informatyki