Bezpłatne badania tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej

BEZPŁATNE

BADANIA TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ PŁUC i KLATKI

PIERSIOWEJ

w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych p.n.

WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PŁUC

finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia

 

dla osób w wieku 50 - 70 lat

zamieszkałych na terenie powiatów:

kolneński, zambrowski, siemiatycki, hajnowski, sokolski, łomżyński, bielski

 

W badaniu mogą brać udział osoby, które spełniają warunki:

-  palenie papierosów minimum i paczkę dziennie przez 20 lat (20 paczkolat) lub wymiennie innych produktów tytoniowych

-  wiek 50 — 70 r ż.

-  zamieszkałych w w/w powiatach

Badania tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania są wykonywane w Pracowniach Tomografii Komputerowej

 

TMS Diagnostyka Sp. z o.o.

Pracownia Tomografii Komputerowej Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
(szpital USK) tel. 85 831 89 00 (budynek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego)

Pracownia Tomografii Komputerowej Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9 tei

85 684 20 11 (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej)

Pracownia Tomografii Komputerowej Białystok ul. Żurawia 14

tei 85 744 70 20

 

Skierowanie na badanie można otrzymać u swojego Lekarza Rodzinnego bądź w powyższej placówce.